Farlig avfall

Farlig avfall har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning og være skadelig for mennesker, natur og dyr. Det er derfor særdeles viktig at farlig avfall blir tatt hånd om på riktig og forsvarlig måte. Det heter seg at avfallsprodusenten skal oppbevare farlig avfall slik at det ikke medfører fare for mennesker eller miljø.

 

AVFALLSBEHOLDERE FOR FARLIGE VÆSKER

TYPE ASO-D 800

AVFALLSBEHOLDERE FOR FARLIGE VÆSKER

TYPE DC

AVFALLSBEHOLDERE FOR FARLIGE VÆSKER

TYPE SAF

AVFALLSBEHOLDERE FOR FASTE OG PASTALIGNENDE STOFFER

TYPE SAP

AVFALLSBEHOLDERE FOR FASTE OG PASTALIGNENDE STOFFER

TYPE SAP-1

AVFALLSBEHOLDER FOR AEROSOLER

Type SAS

AVFALLSBEHOLDERE FOR FARLIGE VÆSKER

TYPE SF

AVFALLSBEHOLDERE FOR FASTE OG PASTALIGNENDE STOFFER

TYPE SP

Kategorier