Kildesortering

Vi blir stadig flinkere til å kildesortere, og da må løsningene tilpasses det økte behovet.

Skadedyr

For å holde skadedyr unna avfallet må tilgangen begrenset. Lukket beholder eller nedgrav løsning vil gjøre avfallet mer utilgjengelig, men samtidig brukervennlig