Miljø- og samfunnsansvar

Miljø og 
samfunn

I Alles Miljø er vi opptatt av å ta både miljø- og samfunnsansvar. Derfor har vi blant annet valgt å være PLAN-faddere og sertfisere oss som Miljøfyrtårn.

“Alle mennesker har rett til et verdig liv. Du og jeg kan utgjøre en forskjell”.

Helen Bjørnøy, Tidl. generalsekretær Plan Norge

Alles Miljø har valgt å utgjøre en forskjell. Vi har 15  fadderbarn. Som faddere er vi med på å forbedre helse, utdanning, inntektsskaping og boforhold for hele lokalsamfunnet der fadderbarna bor.

Les om Plan Norge – støttespiller

Alles Miljø er sertifisert
som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og Alles Miljø har vært sertifiserte i en årrekke.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.