Geotainer – Modell GTU/GTL

Forbrukere sorterer mer avfall enn noen gang tidligere, det vil si spesielt glass, papir, restavfall etc. Denne sorteringen kombinert med de høye kravene som stilles til moderne byutvikling, gjør samtidig at det stilles nye krav til avfallssystemer og aller helst til helt nedgravde løsninger.